Visionen

Visionen

Visionen for KriSoS hviler på missionsbefalingen

fra Johs. 20,21:

 

Som Faderen har sendt mig,

sender jeg Jer

 

Gennem denne befaling ønsker vi:

at samle det kristne personale i social- og sundhedssektoren

at Gud bruger det kristne personale til at møde menneskers åndelige behov 

BØN - EVANGELISATION - DISCIPELSKAB

er grundstene for at bygge Guds rige i social- og sundhedssektoren


 


Vi ønsker ...

at blive ”kirkens forlængede arm” for gennem samarbejde med lokale menigheder,

præster, hospitalspræster og alle tilknyttet kirken at opfordre og uddanne

til åndelig omsorg for de mennesker der søger trøst, svar og forbøn. 

Vores bøn er:

"Herre, lad mennesker få længsel efter dig, når de møder mig."


Vær kristne på arbejdet

LEV TROEN UD

Grundstene

BØN


Bøn i Jesu navn er bøn

der baner vej for Guds vilje.

EVANGELISATION


Spred evangeliet i hele verden.

Du er udrustet med den stærkeste kraft fra Gud - Hans ånd

DISCIPELSKAB


.... og husk, jeg er hos jer altid - ja, indtil verdens ende

Matt. 28,20

Vision og Mission