Historien


Historien tager sin start i 1936 i Sydafrika.

 

Francis Grim havde sin gang på hospitalet, fordi hans far var syg og døende. Der blev Francis opmærksom på de åndelige behov patienter og personale havde.

For at imødegå disse behov startede Francis HCF (Hospital Christian Fellowship) der snart blev et internationalt arbejde.

 

Francis Grims vision:


"Der går flere mennesker gennem hospitalernes porte

end gennem kirkernes døre"


er den dag i dag stadig en vision i vort arbejde.

 


Arbejdet kom i Danmark til at hedde KHF - Kristent Hospitals Fællesskab - og arbejdede under dette navn indtil 1992, hvor forskellige omstændigheder gjorde, at arbejdet blev nedlagt.

 

Som et hvedekorn blev det lagt i jorden, og det spirede!

Den nye spire hedder KriSoS.

 

KriSoS så dagens lys i marts 1994 og er siden genopstarten vokset til en landsdækkende forening med flere lokalgrupper over hele landet.

 

Ligesom vi i Danmark fik nyt navn og henvender os til alle kristne i social- og sundhedssektoren, har det internationale arbejde også fået et "bredere" navn: Healthcare Christian Fellowship International, forkortet HCFI.

 

KriSoS er en del af det internationale arbejde.


HCFI INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNEREHistorien

Begyndelsen ...

Francis Grim stiftede i december 1936:

Hospital Christian Fellowship


I 50'erne rejste Francis til Europa, Mellemøsten og Afrika og startede fællesskaber.


Danmark blev en del af fællesskabet i 1952


I 60'erne gik turen til Asien, Oceanien, Latinamerika,

Caribien, USA og Canada


Hospital Christian Fellowship International er nu et verdensomspændende fællesskab med undervisning, konferencer og støtte.


Fælleskabet bredte sig til andre sundhedssektorer og derfor kendes fællesskabet nu som


HEALTHCARE CHRISTIAN FELLOWSHIP INTERNTIONAL