Kalender

Kalender

HVORNÅR

HVAD

YDERLIGERE INFO

Hver første onsdag i måneden

1) Bedegrupper i hele landet.

2) Virtuelt bedemøde kl. 17

Vil med i bedegruppe eller starte én: inga@krisos.dk.

Vil du med virtuelt:

Åben KriSoS facebook kl.17.

Du kan lytte med og skrive bedeemner.

1. maj (hvert år)

Fast bededag for KriSoS

4.-6. januar 2023

Prayerweek/Europæisk bedeuge i HCFI/KriSoS.

Sendes på Zoom fra Wales.

Hver aften: Online bøn for nordiske lande.

For mere info kontakt inga@krisos.dk

15. oktober 2023

Sundheds-Sektor-Søndag

Vi beder for og med hinanden

FAST BEDETID

Hver 2. fredag i måneden


fra Kl. 04.00 til midnat


er der fast bedetid for KriSoS i


BEDEHUS Danmark

Klik på billedet

for at gå til bedehus.dk