Kalender

Vi beder for og med hinanden

Kalender

HVORNÅR

HVAD

YDERLIGERE INFO

Hver første onsdag i måneden

1) Bedegrupper i hele landet.

2) Virtuelt bedemøde kl. 17

Vil med i bedegruppe eller starte én: inga@krisos.dk.

Vil du med virtuelt:

Åben KriSoS facebook kl.17.

Du kan lytte med og skrive bedeemner.

1. maj (hvert år)

Fast bededag for KriSoS

26. juni 2021

kl. 11-16.30

Sted: Valmuemarken 17, 5260 Odense S.

Tilmelding: 23/6 til

mobil 3190 4223, inger@krisos.dk

12.-15. august 2021

Landsmøde i norsk KFH (Kristen Forening for Helsepersonell), hvor også danskere er velkomne.

Ron Godwin, leder af retrætestedet Ffald-y-brennin i Wales taler. 

9. oktober 2021

Nr.2 Inspirationsdag om bøn

i Karlslunde Strandkirke

 m/ Anne de Leyser

fra retrætestedet

Ffald-y-brennin i Wales

Nærmere info følger

17. oktober 2021

Sundheds-Sektor-Søndag

1. uge i 2022

Prayerweek/Europæisk bedeuge i HCFI/KriSoS

For mere info kontakt inga@krisos.dk

26. - 29. maj 2022

Himmelske Dage - Roskilde

Info når program kendes

FAST BEDETID

Hver 2. fredag i måneden


fra Kl. 04.00 til midnat


er der fast bedetid for KriSoS i


BEDEHUS Danmark

Klik på billedet

for at gå til bedehus.dk