Hjem

KriSoS er


en tværkirkelig og tværfaglig forening,

som ser betydningen af at  styrke

kristen holdning, kristne værdier og

livsstil i social- og sundhedssektoren.Foreningen har bl.a. til formål

 

- at styrke det kristne menneskesyn

- inspirere til venskabsevangelisation

- samle kristne inden for social- og sundhedssektoren


KriSoS har som mål


at der landet over er grupper der beder for og med hinanden


gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige

i social- og sundhedssektoren


at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket


at støtte, styrke, vejlede og undervise i åndelig omsorg


at der landet over, hver dag året rundt, bedes for social- og sundhedssektoren

Internationalt


KriSoS er en del af det internationale arbejde og har siden 1994 aktivt deltaget i arbejdet med visionen, leder- og medlemskonferencer.


KriSoS er en del af HCFI

Healthcare Christian Fellowship International.


HCFI er repræsenteret

i mere end 80 lande verden over.