Hjem

Internationalt


KriSoS er en del af det internationale arbejde og har siden 1994 aktivt deltaget i arbejdet med visionen, leder- og medlemskonferencer.


KriSoS er en del af HCFI

Healthcare Christian Fellowship International.


HCFI er repræsenteret

i mere end 80 lande verden over.KriSoS er


en tværkirkelig og tværfaglig forening,

som ser betydningen af at  styrke

kristen holdning, kristne værdier og

livsstil i social- og sundhedssektoren.STØT OP OM KRISOS


Bliv medlem


Bed - for KriSoS

og alle i SoSu-sektoren


Støt økonomisk

Gave sammen med kontingent eller via Missionsfonden

(se mere her)


Tak for din støtte

Foreningen har bl.a. til formål

 

at styrke det kristne menneskesyn


inspirere til venskabsevangelisation


samle kristne inden for social- og sundhedssektoren


KriSoS har som mål


at der landet over er grupper der beder for og med hinanden


gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige

i social- og sundhedssektoren


at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket


at støtte, styrke, vejlede og undervise i åndelig omsorg


at der landet over, hver dag året rundt, bedes for social- og sundhedssektoren

webmaster@krisos.dk