Kontakt

Kontaktadresser


Leder af KriSoS


Inga Helver

Hovedgaden 16, 1. D.

Vester Hornum

9640 Farsø

Tlf. 20 76 30 37


inga@krisos.dk


Sekretariat & regnskab


Inger Ebbesen

Valmuemarken 17

5260  Odense S

Tlf. 31 90 42 23


inger@krisos.dk


Ledergruppemedlem


Kai Rasmussen

Skovfyrren 30

8620  Kjellerup

Tlf. 40 56 02 23


kai@krisos.dk


Hjemmeside

& redaktør


Else Marie Christensen

Dankvart Dreyers Vej 36, 5230 Odense M

Tlf. 27517977


em@krisos.dk

KriSoS-basen


Valmuemarken 17

5260  Odense S


MOBILEPAY

910 127


BANK

1551 - 16204641


Nordisk HCFI- og

bedekoordinator


Inga Helver


inga@krisos.dk


Rejsesekretær

Birthe Smedegaard


Dansk

bønnekoordinator

Kjeld Gudmandsen

kgudmandsen@

hotmail.com


International koordinator


Keith Michael


HCFILad os vandre sammen ...

REGIONALT

KriSoS har en kontaktperson i hver region, som du er velkommen til at kontakte for yderligere oplysninger.


Region 1 - Nordjylland


Inga Helver

Mobil 20 76 30 37

inga@krisos.dk


Region 2 - Midtjylland


Erna Frost

Tlf. 86 87 03 69

erna@krisos.dk


Region 3 - Syddanmark


Inga Helver

Mobil 20 76 30 37

inga@krisos.dk


Region 3 - (Fyn)


Inger Ebbesen

Tlf. 31 90 42 23

inger@krisos.dk


Region 4 - Sjælland


Birthe Smedegaard

Mobil 21 79 22 39Region 5 - Hovedstaden


Kjeld Gudmandsen

Mobil 20 76 82 11

kgudmandsen@hotmail.com