Tak

TAK for din indmeldelse


Vi takker dig for, at du har meldt dig ind i KriSoS.


Du vil snarest muligt modtage det seneste blad.

Du bedes selv indbetale kontingent 150 kr. på bankkonto 1551 - 0016204641

eller giro +01, 16204641 med angivelse af navn..


 

MEDLEMSKABET GIVER DIG BL.A.:

 

Medlemsbladet 3 gange årligt

Et stærkt fællesskab med fælles værdier

Mulighed for at være med i bedefællesskab lokalt, internationalt og på facebook.

Indbydelser til konferencer, nordiske events etc., samt europæisk bedeuge.


Et stærkt fundament, hvor du kan være med til at gøre en forskel

 

Medlemskab koster Kr. 150,00 om året..... vi beder for og med hinanden

LAD HØRE

FRA DIG


Du er altid velkommen til at kontakte os på


krisos@krisos.dk


eller  den kontaktpetson

der er i dit område


Du finder navne og kontaktoplysninger under menuen "Kontakt"