Visionen

Visionen for KriSoS hviler på missionsbefalingen fra Johs. 20,21

Som Faderen har sendt mig, sender jeg Jer

Gennem denne befaling ønsker vi

 

at samle det kristne personale i social- og sundhedssektoren

at Gud bruger det kristne personale til at møde menneskers åndelige behov

 

BØN - EVANGELISATION - DISCIPELSKAB

er grundstene for at bygge Guds rige i social- og sundhedssektoren

Vi ønsker ...

at blive ”kirkens forlængede arm” for gennem samarbejde med lokale menigheder,

præster, hospitalspræster og alle tilknyttet kirken at opfordre og uddanne

til åndelig omsorg for de mennesker der søger trøst, svar og forbøn.

Vores bøn er:

"Herre, lad mennesker få længsel efter dig, når de møder mig."

 

Vær kristne på arbejdet

LEV TROEN UD

Visionen

Grundstene

BØN

 

Bøn i Jesu navn er bøn

der baner vej for Guds vilje.

EVANGELISATION

 

Spred evangeliet i hele verden.

Du er udrustet med den stærkeste kraft fra Gud - Hans ånd

DISCIPELSKAB

 

.... og husk, jeg er hos jer altid - ja, indtil verdens ende

Matt. 28,20

Vision og Mission

Copyright © All Rights Reserved

Jes Frost 2016