Norden

NYT I VÆRKTØJSKASSEN


SUNDHEDS-MEDITATION

Nordisk samarbejde

KriSoS har et nært samarbejde med de Nordiske lande

med hvem KriSoS holder konferencer og seminarer

Leder for det Nordiske arbejde


På verdenskonferencen afholdt i Manilla i september 2011 overtog Inga Helver posten som leder for det Nordiske arbejde.

VORES NORDISKE VENNERS HJEMMESIDER

KFH NORGE

SKSF SVERIGE

KFH ISLAND

Copyright © All Rights Reserved

Jes Frost 2016